Kerst in het Julianpark

Kerst in het Julianapark is een winterse theatervoorstelling in het Zuilense Julianapark en wordt georganiseerd voor en door de buurt! Bezoekers worden wandelend mee genomen langs het kerstverhaal. Aan de hand van het authentieke kerstverhaal wordt er elkaar jaar door buurtbewoners een nieuw verhaal geschreven.

Organisatie

Kerst in het Julianpark wordt bijna volledig georganiseerd door vrijwilligers: van het kernteam en teamleiders tot en met de mensen die chocolademelk inschenken. Deze basis van vrijwillige inzet is een uitgangspunt van dit project. Iedereen zet zijn talent in voor de wijk – en bepaalt dan ook zelf hoe veel tijd en energie hij of zij kan geven. Uitzondering is de projectleider die de verantwoordelijkheid heeft om het project en proces te coördineren en de begroting te bewaken. Het is belangrijk dat deze persoon genoeg tijd heeft om hier zorg voor te dragen.

Bestuur & kernteam 2018

Bestuur

Thijs Hazeleger – voorzitter
Dorina Nauta – secretaris
Messalina Mattemaker – penningmeester

Oprichters
Anco de Graaf
Debora van Stenis
Annemarthe Westerbeek

Kernteam
Projectleiding – Marthe van der Hilst
Artistieke coaching – Daphne de Bruin
Productie acteurs – Thirza van der Lugt
Productie Logistiek – Sofie van Doggenaar
Vrijwilligerscoördinatie – Irene van Doorn
Communicatie – Hester Oosterbroek
Social media –Debora van Stenis
Vrienden van KihJ – Niky Bakker
Website – Mariëlle Dijs
Vormgeving – Endeke Huisman (Penong)

Geschiedenis

Kerst in het Julianapark is het idee en initiatief van een groepje bewoners uit Zuilen. In 2014 kwamen zij met hun idee bij Me’kaar en Stichting Zuilen en Vecht. Stichting Zuilen en Vecht heeft tot en met de derde editie de organisatie van Kerst in het Julianapark ondersteund. In 2017 is Stichting Kerst in het Julianapark in het leven geroepen.