ANBI-gegevens

Stichting Kerst in het Julianapark is een ANBI . Hieronder de relevante gegevens.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Kerst in het Julianapark

RSIN / fiscaal nummer: 857873416

KVK nummer: 69435413

ANBI-status: Culturele ANBI

Contactgegevens

Telefoonnummer: +31 614572441

E-mailadres: bestuur@kerstinhetjulianpark.nl

Postadres: Adriaan Menninckkwartier 71, 3554 CS Utrecht.

IBAN: NL14 RABO0323 1958 49

Doelstelling

Missie

Kerst in het Julianapark verbindt buurtbewoners en versterkt de sociale cohesie in de wijk Zuilen. Door het organiseren van een kersttheater voor en door buurtgenoten.

Doelstelling

Het doel van Kerst in het Julianapark is om een positieve bijdrage te leveren aan een gevoel van gemeenschap en verbondenheid in de wijk en met een zo divers en breed mogelijke groep wijkgenoten samen het kerstfeest vieren. Ongeacht achtergrond en religie, iedereen is welkom!

Actueel beleidsplan

Link naar samenvatting beleidsplan: Beleidsplan

Verslaglegging

Link naar het financiële jaarverslag 2019: Jaarverslag
Link naar het inhoudelijke jaarverslag 2019: Jaarverslag
Link naar het financiële jaarverslag 2020: Jaarverslag

Jaarrekening 2021

In 2021 hebben we begroot met de intentie een nieuwe editie te organiseren. In de loop van de zomer is gebleken dat dat vanwege gebrek aan vrijwilligers niet zou gaan lukken. De reeds gemaakte uren van de projectleider hebben we gecompenseerd. Daarna hebben we ons voorgenomen een vrijwilligersborrel te organiseren rondom kerst, die door de toen geldende lockdown niet door kon gaan. Alles bij elkaar zijn er dus weinig kosten gemaakt, maar ook weinig inkomsten. De subsidie aan het activiteitenfonds is bijna volledig teruggestort, evenals de eerder verstrekte giften van de PKN. De vrienden van Kerst in het Julianapark hebben ook in 2021 gedoneerd, zij hebben een kerstkaart ontvangen. Alles bij elkaar telt dit op tot een klein positief resultaat, dat aan de reserve is toegevoegd.

Download hier de jaarrekening 2021.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Hester Oosterbroek – Voorzitter
Annemarthe Wersterbeek – Secretaris
Bart van der Bruggen – Penningmeester
Debora van Stenis – Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden voor Kerst in het Julianapark. Leden van het bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Beloningsbeleid medewerkers

Het bestuur stelt het beloningsbeleid vast. Het uitgangspunt is dat iedereen op vrijwillige basis zich inzet voor het realiseren van Kerst in het Julianapark met uitzondering van één projectleider. Zie voor de verdere financiële verantwoording het jaarverslag.